Grüttemeier, Prof. Dr. Ralf

Aus Forschungsverzeichnis | FID Benelux
Wechseln zu:Navigation, Suche

Name / Position

 • Prof. Dr. Ralf Grüttemeier
 • Professor für Niederländische Literaturwissenschaft

Kontaktdaten

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
Fakultät III / Institut für Niederlandistik
D-26111 Oldenburg
Tel.: +49 - 441 - 798 3186
Fax.: +49 - 441 - 798 4596
E-Mail: ralf.gruettemeier(at)uol.de
Website: Prof. Dr. Ralf Grüttemeier

Fachgebiete

 • Niederlandistik

Forschungs- und Arbeitsschwerpunkte

 • Literatur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts (Avantgarde-Forschung, Modernismus, Neue Sachlichkeit/Nieuwe Zakelijkheid)
 • Problem der Intentionalität in der Literatur und Literaturwissenschaft
 • Probleme der Literaturgeschichtsschreibung sowie die Beziehung zwischen Literatur und Recht
 • Intertextualitätsforschung

Projekte mit Benelux-Bezug

Mitgliedschaft in wissenschaftlichen Vereinigungen / Gremientätigkeit

Publikationsliste

Ausgewählte Publikationen mit Benelux-Bezug

 • Grüttemeier, Ralf: Bestsellers als uitdaging voor de literatuurwetenschap. F. Bordewijks karakter. In: Duyvendak, Lizet/Oosterholt, Jan (Hrsg.): Uit de marge. Kanttekeningen bij de cultuurhistorische canon. Hilversum: Literatoren, 2018, S. 81-86.
 • Grüttemeier, Ralf: Menno Wigman in Berlijn. Autofictie in poëzie? In: Kalla, Irena Barbara/Geest, Dirk (Hrsg): Dichters op reis. Moderne Nederlandstalige poëzie over het buitenland (Lage Landen studies; Bd. 11). Gent: Academia Press, 2018, S. 33-46. Volltext (PDF)
 • Grüttemeier, Ralf: Nederlandse reserves tegenover moderne Nederlandstalige literatuur. Het beeld van Multatuli in literatuurgeschiedenissen. In: Bel, Jacqueline et al. (Hrsg.): Multatuli nu. Nieuwe perspectieven op Eduard Douwes Dekker en zijn werk. Hilversum: Verloren, 2018. S. 69-90.
 • Grüttemeier, Ralf: Nederland en de Nobelprijs voor literatuur 1901-1965. In: Nederlandse letterkunde 21 (2016), S. 159-184.
 • Grüttemeier, Ralf/ Wagner, Janka (Hrsg.): Offene Fenster und Türen. Niederländische und flämische Autoren über Literatur. Oldenburg: BIS Verlag, 2016. ISBN 978-3-8142-2334-6
 • Grüttemeier, Ralf/ Wagner, Janka: Nachwort. In: Grüttemeier, Ralf/ Wagner, Janka (Hrsg.): Offene Fenster und Türen. Niederländische und flämische Autoren über Literatur. Oldenburg: BIS Verlag, 2016, S. 169-181.
 • Grüttemeier, Ralf: De journalist. In: Erica van Boven / Pieter Verstraeten (red.): Schrijverstypen. De moderne auteur tussen individu en collectief. Hilversum: Verloren, 2016, S. 117-128.
 • Grüttemeier, Ralf: Precarious Alliances between Literature and Law. A Tentative Account of the Case of Australia. In: M. Butler / A. Hausmann / A. Kirchhofer (Hrsg.): Precarious Alliances. Cultures of Participation in Print and Other Media. Bielefeld: transcript, 2016, S. 257-279.
 • Grüttemeier, Ralf (Hrsg.): Literary Trials. Exceptio Artis and Theories of Literature in Court. New York etc.: Bloomsbury Academic, 2016. ISBN 978-1-5013-0317-3
 • Grüttemeier, Ralf: Literary Trials as Mirrors. An Introduction. In: Grüttemeier, Ralf (Hrsg.): Literary Trials. Exceptio Artis and Theories of Literature in Court. New York etc.: Bloomsbury Academic, 2016, S. 1-18.
 • Grüttemeier, Ralf: Literature Losing Legal Ground in Germany? The Case of Maxim Billers Esra (2003-2009). In: Grüttemeier, Ralf (Hrsg.): Literary Trials. Exceptio Artis and Theories of Literature in Court. New York etc.: Bloomsbury Academic, 2016, S. 141-158.
 • Grüttemeier, Ralf: F. Bordewijk: Karakter (1938). Context. Online publicatie.
 • Grüttemeier, Ralf/ Hupe, Katharina: Het Brugse process tegen Camille Lemonniers L’Homme en amour en zijn betekenis voor het Belgische literaire veld rond 1900. In: Spiegel der Letteren 57.3 (2015), S. 323-342.
 • Grüttemeier, Ralf: Terug naar de tekst – maar waarom zouden we? Over praktijken van kennisproductie in de Nederlandse literatuurwetenschap. In: Nederlandse letterkunde 19 (2014), S. 149-167.
 • Grüttemeier, Ralf: „Dass man aus dem Œuvre eines Autors seine Bibliothek rekonstruieren könne“. Ferdinand Bordewijk, Karakter (1938). In: Johanna van Bundschuh-Duikeren, Lut Missinne, Jan Konst (red.): Grundkurs Literatur aus Flandern und den Niederlanden I. 12 Texte – 12 Zugänge. Münster: LIT, 2014, S. 206-226.
 • Grüttemeier, Ralf/ Hupe, Katharina: Vier maanden gevangenis voor de Drievuldigheid bloot. Hugo Claus’ toneelstuk Masscheroen. In: Rick Honings, Lotte Jensen & Olga van Marion (red.): Schokkende boeken! Hilversum: Verloren, 2014, S. 73-80.
 • Grüttemeier, Ralf: Auteursintentie. In: Sanders, Mathijs/ Sintobin, Tom (red.): Lezen in verwondering. Veertien leeswijzers bij een roman van Hugo Claus. Nijmegen: Vantilt, 2014, S. 57-69.
 • Grüttemeier, Ralf: On concepts and naps. A historical account of intentionality in criticism and law. In: Arcadia 49,1 (2014), S. 21-39.
 • Grüttemeier, Ralf / Laros, Ted: Literature in Law: Exceptio Artis and the Emergence of Literary Fields. In: Law and Humanities 7 (2013), nr. 2 (winter), S. 129-142.
 • Grüttemeier, Ralf: De omgang van de rechtspraak met literatuur in België aan de hand van Jef Geeraerts' "Black Venus". In: Spiegel der letteren 55 (2013) 1, S. 35-50.
 • Grüttemeier, Ralf; Beekman, Klaus D.; Rebel, Ben (Hrsg.): Neue Sachlichkeit and Avant-Garde (Avant-Garde Critical Studies; 29). Amsterdam [etc.]: Rodopi, 2013. ISBN 978-90-420-3640-6
 • Grüttemeier, Ralf: The function of Ilja Ehrenburg concerning the Dutch prose of the 'Nieuwe Zakelijkheid'. In: Grüttemeier, Ralf; Beekman, Klaus D.; Rebel, Ben (Hrsg.): Neue Sachlichkeit and Avant-Garde (Avant-Garde Critical Studies; 29). Amsterdam [etc.]: Rodopi, 2013, S. 229-254.
 • Grüttemeier, Ralf: 'Hij moet nu eindelijk het dorp uit'. Over de strategische dimensie van de Walschap-kritieken van Victor van Vriesland. In: Gerard Walschap Genootschap: Jaarboek, Bd. 3 (2011), S. 109-134.
 • Grüttemeier, Ralf: Het proces n.a.v. 'Ik heb altijd gelijk' en de autonomie van literatuur. Maar welke? In: Praagse perspectieven 7. Handelingen van het Colloquium van de Sectie Nederlands van de Karlsuniversiteit te Praag, op donderdag 24 en vrijdag 25 maart 2011. Praag: Univ. Pers, 2011, S. 35-48.
 • Grüttemeier, Ralf: Über Absichten von und mit Monstern anhand von F. Bordewijks 'Bint' (1934). In: Kyora, Sabine/ Schwagmeier, Uwe (Hrsg.): How to make a monster. Konstruktionen des Monströsen. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2011, S. 125-135.
 • Grüttemeier, Ralf: Interdisciplinariteit als participerende objectivering. Over de erkenning van de institutionelle autonomie van literatuur in het recht in Nederland rond 1920. In: Nederlandse letterkunde 16 (2011), S. 65-84.
 • Grüttemeier, Ralf: Ben Stroman. In: Kritisch lexicon van de moderne Nederlandstalige literatuur. O.r.v. Ad Zuiderent/ Hugo Brems/ Sander Bax. Groningen, 122 (2011).
 • Grüttemeier, Ralf: Auteursintentie. Een beknopte geschiedenis (Colleges literatuur; 1). Antwerpen [u.a.]: Garant, 2011. 189 S. ISBN 978-90-441-2775-1
 • Dorleijn, Gillis J./ Grüttemeier, Ralf/ Korthals Altes, Liesbeth (Hrsg.): Authorship revisited: conceptions of authorship around 1900 and 2000 (Groningen studies in cultural change; 38). Leuven [u.a.]: Peeters, 2010, 253 S.
 • Grüttemeier, Ralf: Author and critic divorced?: on concepts of intentionality in Dutch literary criticsm around 1900. In: Dorleijn, Gillis J./ Grüttemeier, Ralf/ Korthals Altes, Liesbeth (Hrsg.): Authorship revisited. Conceptions of authorship around 1900 and 2000 (Groningen studies in cultural change; 38). Leuven [u.a.]: Peeters, 2010, S. 195-212.
 • Grüttemeier, Ralf: De rechter en de 'autonomiedoctrine'. Over institutionele en poëticale autonomie in literaire processen. In: Vooys: tijdschrift voor letteren (28.2010, 3), S. 42-52.
 • Beekman, Klaus/ Grüttemeier, Ralf: Zaakkundige zakelijkheid en organische verbanden. In: Dorleijn, Gillis J./ Geest, Dirk de/ Rymenants, Koen/ Verstraeten, Pieter (red.): Kritiek in crisistijd. Literaire kritiek in Nederlanden Vlaanderen tijdens de jaren dertig. Nijmegen: Vantilt, 2009.
 • Grüttemeier, Ralf/ Oosterholt, Jan (Hrsg): Een of twee Nederlandse literaturen? Contacten tussen de Nederlandse en Vlaamse Literatuur sinds 1830. Leuven: Peeters, 2008.
 • Grüttemeier, Ralf: 'De Grote Drie' in Nederland en Vlaanderen. In: Grüttemeier, Ralf/ Oosterholt, Jan (Hrsg): Een of twee Nederlandse literaturen? Contacten tussen de Nederlandse en Vlaamse Literatuur sinds 1830. Leuven: Peeters, 2008. S. 291-306.
 • Grüttemeier, Ralf: Religie als blinde vlek? Aan de hand van F. Bordewijks Bint en Noorderlicht. In: Elke Brems e.a. (red.): Achter de verhalen: over de Nederlandse literatuur van de twintigste eeuw. Leuven: Peeters, 2007, S. 286-299.
 • Grüttemeier, Ralf/ Leuker, Maria-Theresia (Hrsg.): Niederländische Literaturgeschichte. Stuttgart etc.: Metzler, 2006.
 • Grüttemeier, Ralf: Strafrecht und Literatur. Am Beispiel von Theo van Goghs ´Een Messias zonder kruis´. In: Uffelen, Herbert van/ Geest, Dirk de (Hrsg.): Niederländische Literaturwissenschaft auf neuen Wegen. Wien: Praesens-Verlag, 2006, S. 89-107.
 • Beekman, Klaus/ Grüttemeier, Ralf: De wet van de letter. Literatuur en rechtspraak. Amsterdam: Athenaeum, 2005. ISBN 90-253-0318-8
 • Grüttemeier, Ralf: Nederlandse migrantenliteratuur in Duitse vertaling. Een receptieonderzoek naar de journalistieke literatuurkritiek. In: Neerlandica extra muros, (2005;1,) S. 1-11.
 • Grüttemeier, Ralf: Sprachskepsis im Modernismus - eine Texteigenschaft? Anhand von Carry van Bruggen: Eva (1927). In: Neophilologus, 89 (2005), S. [181]-200.

Biographische Angaben / Sonstiges

 • Seit 1997 Professor für Niederländische Literaturwissenschaft an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
 • 1994 Promotion an der Universiteit van Amsterdam mit einer Dissertation zur Nieuwe Zakelijkheid in der niederländischen Literatur
 • Studium der Niederlandistik, Geschichte und Germanistik in Aachen, Köln und Amsterdam