Berteloot, Prof. Dr. Amand

Aus Forschungsverzeichnis | FID Benelux
Wechseln zu:Navigation, Suche

Name / Position

 • Prof. Dr. Amand Berteloot
 • Professor emeritus für Niederländische Philologie

Kontaktdaten

Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Institut für Niederländische Philologie
Alter Steinweg 6/7
D-48143 Münster
Tel.:+49 - 251 - 8328521 (Sekretariat)
Fax.: +49 - 251 - 8328530 (Sekretariat)
Website: Prof. Dr. Amand Berteloot

Fachgebiete

 • Niederlandistik

Forschungs- und Arbeitsschwerpunkte

 • Niederländische Sprachwissenschaft
 • Ältere niederländische Literatur

Projekte mit Benelux-Bezug

Mitgliedschaft in wissenschaftlichen Vereinigungen / Gremientätigkeit

Ausgewählte Publikationen mit Benelux-Bezug

 • Berteloot, Amand: De Borchgravinne van Vergi. Herausgegeben und übersetzt von Amand Berteloot, Geert Claassens und Jasmin Hlatky. Münster: Agenda Verlag, 2015 (Bibliothek mittelniederländischer Literatur; Bd. 8).
 • Berteloot, Amand: Ogier van Denemarken: ein mittelniederländsischer Karlsroman in deutschem Gewand. In: Nachbarsprache Niederländisch 27-28 (2012-2013), S. 28-55.
 • Berteloot, Amand: Het Wumbaba-principe. In: Want hi verkende dien name wale: opstellen voor Willem Kuiper; onder redactie van Marjolein Hogenbirk en Roel Zemel. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU (Uitgaven Stichting Neerlandistiek VU; 73); Münster: Nodus Publikationen, 2014, S. 5-11.
 • Berteloot, Amand: Het liederenhandschrift Berlijn 190: hs. Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz, germ. Oct. 190; kritisch uitgegeven door: Thom Mertens en Dieuwke E. van der Poel (eindredactie), Gisela Gerritsen-Geywitz, Koen Goudriaan, Hermina Joldersma, Ike de Loos en Johan Oosterman; m.m.v. Amand Berteloot. (Middeleeuwse verzamelhandschriften uit de Nederlanden; 12), Hilversum: Verloren, 2013.
 • Berteloot, Amand: Ogier van Denemerken. Hertaling van het Middelnederlandse epos naar de Middelhoogduitse Ogier von Dänemark, zoals bewaard gebleven in handschrift Heidelberg CPG 363, In: Neder-L. Electronisch tijdschrift voor de neerlandistiek. 2012-2014.
 • Berteloot, Amand: Al lezende in Ogier van Denemerken. 1 - 36. In: Neder-L. Electronisch tijdschrift voor de neerlandistiek. 2012-2014.
 • Berteloot, Amand, Claassens, Geert, Kuiper, Wilhelmus (Hrsg.): De gulden legende: de Middelnederlandse vertaling van de Legenda aurea door Petrus Naghel [Iacopo da Varazze], Turnhout: Brepols, 2011.
 • Berteloot, Amand: Drie decennia dialectonderzoek in de Oostnederlands-Westfaalse grensstreek. In: A. Bogaert, B. Noak & E. Ruigendijk (Ed.), Contact en invloed. Handelingen van de bijeenkomst van universitaire docenten Nederlands in het Duitse taalgebied. Münster, 14 – 16 maart 2008. Münster 2009.
 • Berteloot, Amand: Drei Jahrzehnte Mundartforschung im ostniederländisch-westfälischen Grenzraum. In: Niederdeutsches Wort 49 (2009), 77–90 [Festschrift Hermann Niebaum].
 • Berteloot, Amand: Lokalisering. In: De Wiesbadense codex. Hs. Wiesbaden, Hessisches Hauptstaatsarchiv, 3004 B 10. Kritische editie bezorgd door H. Kienhorst en K. Schepers. Met bijdragen tot de inleiding van A. Berteloot en P. Wackers. Hilversum 2009, 78-86.
 • Berteloot, Amand: Maerlants Fische. Ein Vergleich des Fischebuchs aus Jacobs van Maerlant Der naturen bloeme mit seiner lateinischen Vorlage. In: Reinardus 21 (2009), 16-30.
 • Berteloot, Amand: Nachbarsprache Niederländisch. In: Chr. Stolz (Hrsg.), Unsere sprachlichen Nachbarn in Europa. Die Kontaktbeziehungen zwischen Deutsch und seinen Grenznachbarn (Diversitas Linguarum; Bd. 24). Bochum 2009, 19-29.
 • Berteloot, Amand: Reinaerts Historie. In: Tiecelijn 21. Jaarboek I van het Reynaertgenootschap. Sint-Niklaas 2008, 96-121.
 • Berteloot, Amand: Van sinte Bartholomeus gheborte. Een sprookje voor vrome kloosterzusters. In: J. Fenoulhet e.a. (red.): Neerlandistiek in contrast. Bijdragen aan het Zestiende Colloquium Neerlandicum. Amsterdam 2007, 65-72.
 • Berteloot, Amand: Van sinte Bartholomeus gheborte. Een sprookje voor vrome kloosterzusters. In: Handelingen van het Zestiende Colloquium Neerlandicum. Gent 2007.
 • Berteloot, Amand: Van den vos Reynaerde und Ogier van Denemerken. Topos oder Intertextualität? In: Reinardus (2007).
 • Berteloot, Amand: Mittelalter. In: R. Grüttemeier & M.-Th. Leuker (Hrsg.): Niederländische Literaturgeschichte. Stutgart / Weimar 2006, S. 1-58.
 • Berteloot, Amand: Twee berensterke helden in gevaar. Of wat heeft Van den vos Reynaerde met Ogier van Denemerken te maken? In: Tiecelijn 19 (2006), 18-29.
 • Berteloot, Amand, Zumbült, Beatrix: Colloque Renardien a Münster sous la présidence du Prof. Noburu Harano. In: Étude de Langue et Littérature Françaises de l'Université de Hiroshima Nr. 24. Numéro spécial en hommage au Professeur Noboru Harano pour son départ à la retraite (2006), 598-603.
 • Berteloot, Amand: De taal van het handschrift. In: Het Gaesdonckse-traktatenhandschrift. Olim hs. Gaesdonck, Collegium Augustinianum, ms. 16. Diplomatische editie op basis van foto's uit de Titus Bransmacollectie bezorgd door M.K.A. van den Berg met medewerking van A. Berteloot en Th. Mertens en een beschrijving met een codicologische reconstructie van de bron door H. Kienhorst. Hilversum: Verloren 2005, 39-43.
 • Berteloot, Amand, "Een boec dat men te Latine heet Aurea legenda". Beiträge zur niederländischen Übersetzung der Legenda aurea (Niederlande-Studien; Bd.31), Münster [u.a.]: Waxmann, 2003.
 • Berteloot, Amand; Wenzel, Veronika; Ulrichs, Stefan: Niederländisch an Schulen in Nordrhein-Westfalen. Erhebung zum Niederländisch-Unterricht an Schulen in den Regierungsbezirken Münster, Düsseldorf und Köln (Niederlande-Studien; Beiheft 1). Münster: Waxmann, 2001. ISBN 978-3-8309-1092-3
 • Berteloot, Amand: Herzog Librandus von Burgund. Ein frommer Fürst im Dickicht der niederländischen Legenda aurea-Tradition. In: Jahrbuch / Zentrum für Niederlande-Studien, 7/8 (1996/1997), S. 127-147. (Leicht überarbeiteter Text der Antrittsvorlesung an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster am 21.12.1995). Volltext
 • Berteloot, Amand: Desiderate an eine Studie der mittelniederländischen Legenda aurea. In: Jahrbuch / Zentrum für Niederlande-Studien, 5/6 (1994/1995), S. 289-305. Volltext

Biographische Angaben / Sonstiges

 • Geboren 1950 in Roeselare (Belgien)
 • 1968 - 1972 Studium der Niederlandistik und Germanistik an der Katholieke Universiteit Leuven (B)
 • 1980 Promotion an der Katholieke Universiteit Leuven
 • 1989 Habilitation an der Philipps-Universität Marburg / Lahn, venia legendi für das Fach Niederländische Sprache und Literatur
 • 1974 - 1991 Lektor für Niederländisch an der Philipps-Universität Marburg / Lahn
 • 1991 - 1995 Hochschuldozent an der Universität zu Köln für niederländische Sprachwissenschaft
 • 1995 - 2009 Direktor des Instituts für Niederländische Philologie an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster