Goossens, Prof. em. Dr. Jan

Aus Forschungsverzeichnis | FID Benelux
Wechseln zu:Navigation, Suche

Name / Position

 • Prof. em. Dr. Jan Goossens
 • Professor emeritus für Niederländische Philologie

Kontaktdaten

Katholieke Universiteit Leuven
Faculteit Letteren
Blijde Inkomststraat 21
B-3000 Leuven
E-Mail: jan.goossens@arts.kuleuven.ac.be

Fachgebiete

 • Niederlandistik

Forschungs- und Arbeitsschwerpunkte

 • Historische, geographische und soziale Linguistik des Niederländischen und Niederdeutschen
 • Mittelalterliche Literatur

Projekte mit Benelux-Bezug

Mitgliedschaft in wissenschaftlichen Vereinigungen / Gremientätigkeit


Ausgewählte Publikationen mit Benelux-Bezug

Für weitere Recherchen zu Publikationen von und über Jan Goossens verweisen wir auf die Bibliografie van de Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap.

Monographien:

 • Goossens, Jan; Cajot, José: De Genker toonaccenten en hun dialectgeografische inbedding, n.a.v. zijn tachtigste verjaardag met een voorwoord en een bibliographie door José Cajot. Tongeren: Michiels, 2009. (Werken van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie, Vlaamse Afdeling, 27).
 • Heinric van Veldeken, Sente Servas. Herausgegeben und übersetzt von Jan Goossens, Rita Schlusemann, Norbert Voorwinden. VIII, 417 S. Agenda Verlag Münster 2008 (Bibliothek mittelniederländischer Literatur, Band III).
 • Fonologische Atlas van de Nederlandse Dialecten. Deel IV. De consonanten, door C. De Wulf, J. Goossens, J. Taeldeman. XXVII, 446 S., 216 kaarten. Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 2005 (Bouwstoffen op het gebied van de Nederlandse Naamkunde, Dialectologie en Filologie 9).
 • Sprachatlas des nördlichen Rheinlands und des südöstlichen Niederlands "Fränkischer Sprachatlas". Dritte Lieferung. Textband 247 S. und 10 Karten 46 x 44 cm. Marburg, N.G. Elwert Verlag 2002.
 • Fonologische Atlas van de Nederlandse Dialecten. Deel II. De Westgermaanse korte vocalen in open lettergreep. Deel III. De Westgermaanse lange vocalen en diftongen, door J. Goossens, J. Taeldeman, G. Verleyen. XXV, 345 S., 153 kaarten. Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 2000 (Bouwstoffen op het gebied van de Nederlandse Naamkunde, Dialectologie en Filologie 5).
 • Goossens, Jan: Ausgewählte Schriften zur niederländischen und deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft, hrsg. von Heinz Eickmans, Loek Geeraedts, Robert Peters. Münster [etc.]: Waxmann, 2000. 564 p. (Niederlande-Studien; Bd. 22). ISBN 3-89325-871-X.
 • Woordenboek van de Brabantse Dialecten. Deel III. Inleiding - Klankgeografie van de Brabantse dialecten door R. Belemans, J. Goossens. 232 S. Assen, Van Gorcum, 2000.


Aufsätze:

 • Goossens, Jan: De oorsprong van de Limburgse stoottoon en sleeptoon. In: Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde 20 (2018), S. 81–90.
 • Goossens, Jan: Wakkere Jacques en de anlautvarianten van zijn naam. In: Woorden om te bewaren. Huldeboek voor Jacques van Keymeulen. Gent 2018, S. 321–327.
 • Goossens, Jan: De oorsprong van de Rijnlands-Limburgse tweetonigheid. En analyse met bijzondere aandacht voor de korte klinkers voor obstruent. In: Id. 89 (2017), S. 129–185.
 • Goossens, Jan: Een onfatsoenlijk woordgeografisch hoofdstuk en zijn nasleep. In: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie 88 (2016), S. 43–55.
 • Goossens, Jan: In memoriam Max de Bruin (1932-2015). In: Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde (Hasselt): 18 (2016), S. 5–7.
 • Goossens, Jan: Een brief uit de pionierstijd van de Limburgse (en Nederlandse) dialectologie. In: Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde (Hasselt): 17 (2015), S. 55–59.
 • Goossens, Jan: De eerste "a" van "Lanaken". In: Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde (Hasselt): 17 (2015), S. 61–64.
 • Goossens, Jan: De taal van Hendrik van Veldeke. In: Hendrik van Veldeke en zijn muziek; onder leiding van Herman Baeten. Neerpelt, Alamire, 2014, S. 79–93, 186–188, 203–204.
 • Goossens, Jan: Veldekes Sint-Servaaslegende. In: Hendrik van Veldeke en zijn muziek; onder leiding van Herman Baeten. Neerpelt, Alamire, 2014, S. 109–121, 189, 208.
 • Goossens, Jan: Een beetje codicologie. In: Hendrik van Veldeke en zijn muziek; onder leiding van Herman Baeten. Neerpelt, Alamire, 2014, S. 122–123.
 • Goossens, Jan: De overlevering van het dichtwerk van Hendrik van Veldeke. In: Hendrik van Veldeke en zijn muziek; onder leiding van Herman Baeten. Neerpelt, Alamire, 2014, S. 178–179.
 • Goossens, Jan: Het vroegere Zuid-Brabantse ontrondingsgebied. In: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie 86, 2014, S. 139–152.
 • Goossens, Jan: Het Limburgse accentlandschap. In: Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde 16, 2014, S. 61–73.
 • Goossens, Jan: Zum 70. Geburtstag von Robert Peters, in: Korrespondenzblatt des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung 121 (2014), S. 71–73.
 • Goossens, Jan: Die Leipziger Niederlandistik, in: Günther Öhlschläger; Hans Ulrich Schmid; Ludwig Stockinger; Dirk Werle (Hrsg.): Leipziger Germanistik. Beiträge zur Fachgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert. Berlin: De Gruyter, 2013, S. 164–179.
 • Goossens, Jan: Met Kloeke op de fiets in het Breeërland, in: Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde 15 (2013), S. 33–47.
 • Goossens, Jan: Finale medeklinkerverscherping in het Breeërlands en aangrenzende dialecten, in: Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde 15 (2013), S. 49–53.
 • Goossens, Jan: In Memoriam René Jongen, in: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie 85 (2013), S. 43–47.
 • Goossens, Jan: Dialectverscheidenheid en menselijke ijdelheid, in: Lei en griffel 20/1 (2012), S. 24–28.
 • Goossens, Jan: Een verdienstelijke Limburgs dialectoloog en naamkundige. Pater Vedastus Verstegen 1906-1989, in: Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde 14 (2012), S. 65–72.
 • Goossens, Jan: De studie van Jozef Dupont over het dialect van Bree. In: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie 84 (2012), S. 157–169.
 • Goossens, Jan: Namenklassen und ihre Spiegelung in der niederländischen Familiengeographie, in: R. Heuser; M. Schmuck (Hrsg.): Familiengeographie. Ergebnisse und Perspektiven europäischer Forschung. Berlin/New York: De Gruyter, 2011, S. 43–66.
 • Goossens, Jan: Begroeting van Ann Marynissen als gewoon lid, in: Jaarboek van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2011, S. 99–104.
 • Goossens, Jan: De Limburgse toonaccenten in het enkelvoud en het meervoud van het woord been, in: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie 83 (2011), S. 95–107.
 • Goossens, Jan: Zur linguistischen Problematik Deutsch/Niederländisch im Spätmittelalter und in der Frühmoderne. In: Dialog mit den Nachbarn: Mittelniederländische Literatur zwischen dem 12. und 16. Jahrhundert; hrsg. von Bernd Bastert, Helmut Tervooren und Frank Willaert. Berlin: Schmidt, 2011, S. 13–21. (Zeitschrift für deutsche Philologie, Sonderheft; Bd. 130).
 • Goossens, Jan: Het Maastrichts als doodgraver van de Zuidlimburgse dialecten. In: Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde 12 (2010), S. 13–30.
 • Goossens, Jan: De bijdrage van Weijnen aan de Nederlandse dialectologie. In: Honderd jaar Weijnen, met het oog op de toekomst; gastredacteurs: R. van Hout & J. Kruijsen. Speciaal nummer van: Taal en tongval 62 (2010) 1, S. 10–22.
 • Goossens, Jan: Over korte o-klanken. In: Johan De Caluwe & Jacques Van Keymeulen (red.): Voor Magda: artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent, Gent: Universiteit Gent, Vakgroep Nederlandse Taalkunde; Gent: Academia Press, 2010, S. 249–254.
 • Goossens, Jan: Dialectgeografische grondslagen van een Nederlandse taalgeschiedenis. In: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie 80 (2008), S. 33–258.
 • Goossens, Jan: Zu den Quellen von Veldekes "Servatius". In: Zeitschrift für deutsche Philologie 127 (2008) 1, S. 1–14.
 • Goossens, Jan: Hoe heeft het Truierlands er vóór zijn brabantisering uitgezien? In: Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde 9 (2007), S. 59–69.
 • Goossens, Jan: Schets van een Limburgse accentgeografie. In: Bulletin de la Commission Royale de Toponymie et Dialectologie 77 (2005), S. 26–28.
 • Goossens, Jan: De schamele resten van de vroege Rijn-Maaslandse epiek. In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 115 (2005), afl. 1, S. 53–72.
 • Goossens, Jan: Theo Coun als mediëvist. In: Maenen, Jean; Driessen, Raymond; Indekeu, Bruno (Hrsg.): Tesi samanunga vvas edele unde scona: liber amicorum Theo Coun. Hasselt: Federatie van Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg, 2005, S. 19–30.(Limburg - Het oude Land van Loon, Extranummer; 4).
 • Goossens, Jan: De taal der liederen van Jan I. In: Queeste Hilversum 12 (2005), afl. 1, S. 59–80.
 • Goossens, Jan: Petrus in der niederländischen Familiennamengeographie. In: Damme, Robert; Nagel, Norbert (Hrsg.): Westfeles unde Sassesch: Festgabe für Robert Peters zum 60. Geburtstag. Bielefeld: Verlag für Regionalgeschichte, 2004, S. 3–22.
 • Goossens, Jan: Gegemineerde ð in het Nederlands en zijn dialecten. In: De Caluwe, Johan; De Schutter, Georges; Devos, Magda; Van Keymeulen, Jacques (Hrsg.): Taeldeman, man van de taal, schatbewaarder van de taal. Gent: Academia Press [etc.], 2004, S. 473–480.
 • Goossens, Jan: De doorbraak van het vagevuur in de Middelnederlandse en Middellatijnse letterkunde van het Luiks-Brabantse gebied. In: Ons geestelijk erf 78 (2004) 3-4 (dec), S. 265–291.
 • Goossens, Jan: Naar Oostland willen wij rijden. In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 113 (2003), afl. 2, S. 177–194.
 • Goossens, Jan: Nederlandse sociodialectologie. In: Acta universitatis wratislaviensis, Neerl. wratislav.: (2003), afl. 14 [= 2523], S. 51–63.
 • Goossens, Jan: Zur Sprache der Lieder des brabantischen Herzogs Johan I. in der Manessischen Handschrift. In: Miedema, Nine; Suntrup, Rudolf (Hrsg.): Literatur - Geschichte - Literaturgeschichte: Beiträge zur mediävistischen Literaturwissenschaft: Festschrift für Volker Honemann zum 60. Geburtstag. Frankfurt am Main [etc.]: Lang, 2003, S. 237–247.
 • Goossens, Jan: De rijmen van Veldekes eerste lied. In: Spiegel der Letteren 45 (2003), afl. 2, S. 107–119.
 • Goossens, Jan: Coppe, haar geestelijke moeder en haar gemuteerde achterkleinkinderen. In: Tiecelijn 15 (2002) 1 (1e kwartaal), S. 3–11.
 • Goossens, Jan: Over 'kruisbessen', 'knoeselen', 'kasperten' en consoorten. En ook een beetje over het Franse 'groseille'. In: Bulletin de la Commission Royale de Toponymie et Dialectologie 74 (2002), S. 51–68.
 • Goossens, Jan: Streektaal en volkscultuur aan Rijn en Maas na 1945. Hasselt: Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, 2002. S. 3–82. (Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde; jrg. 4).
 • Goossens, Jan: De jambische viervoeters van de Limburgse "Aiol". In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 118 (2002) 4, S. 317–334.
 • Goossens, Jan: Uit de woordgeografie van de Nederrijn. In: Bulletin de la Commission Royale de Toponymie et Dialectologie 73 (2001), S. 185–206.
 • Goossens, Jan: Over een bokkesprong van de r, een mannelijke eend en een zweertje op het ooglid. In: Taal tongval 53 (2001), afl. 2, S. 207–223.
 • Goossens, Jan: Hubertus in der niederländischen Familiennamengeographie. In: Vulpis adolatio, hrsg. von Robert Peters, Horst P. Puẗz, Ulrich Weber. Heidelberg: Winter, 2001, S. 281–298.
 • Goossens, Jan: Het Zuidlimburgse landschap bij Hendrik van Veldeke. In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 111 (2001), afl. 1, S. 43–69.
 • Goossens, Jan: Dutch historical linguistic geography. In: The Berkeley Conference on Dutch Linguistics 1997 edited by Thomas F. Shannon and Johan P. Snapper. Lanham, MD [etc.]: University Press of America, 2000, S. 221–234. (Publications of the American Association for Netherlandic Studies; 12).
 • Goossens, Jan: 'Onslieden' en 'ons leden'. In: Met taal om de tuin geleid: een bundel opstellen voor Georges De Schutter ter gelegenheid van zijn pre-emeritaat, samengesteld door Steven Gillis, Jan Nuyts en Johan Taeldeman. Antwerpen, 2000, S. 187–191.
 • Goossens, Jan: The ill-fated consequence of the Tom-Cat's jump, and its illustration. In: Block, Elaine C.; Varty, Kenneth (Hrsg.): Reynard the Fox: social engagement and cultural metamorphoses in the beast epic from the Middle Ages to the present. New York [etc.]: Berghahn, 2000, S. 113–124.
 • Goossens, Jan: De toekomst van het Nederlands in Vlaanderen. In: Ons erfdeel 43 (2000), afl. 1 (jan-feb), S. 2–13.
 • Goossens, Jan: Het "onregelmatige" vocalisme bij een aantal sterke werkwoorden in Brabantse dialecten. In: Bennis, Hans; Ryckeboer, Hugo; Stroop, Jan: De toekomst van de variatielinguïstiek: bundel artikelen aangeboden aan Jo Daan bij gelegenheid van haar negentigste verjaardag. Speciaal nummer van: Taal en tongval 52 (2000) 1, S. 101–114.
 • Goossens, Jan: Reeksdoorbreking bij historische gesloten lange klinkers in het Brabants. In: Nochtans was scherp van zin: huldealbum Hugo Ryckeboer: een bundel artikelen aangeboden aan Hugo Ryckeboer voor zijn 65ste verjaardag; onder red. van Veronique de Tier; Magda Devos; Jacques van Keymeulen. Gent: Universiteit Gent, Vakgroep Nederlandse Taalkunde, 2000, S. 295–304.
 • Goossens, Jan: Zur Sprachkultur der 'mulieres religiosae', in: Zentrum für Niederlande-Studien, Jahrbuch 5/6 (1994/1995), S. 231–261. Permalink: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:6-37199652249
 • Goossens, Jan: Die Dycksche Handschrift und der Reinaert, in: Zentrum für Niederlande-Studien, Jahrbuch 3 (1992), S. 111–124. Permalink: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:6-08139461749

Biographische Angaben / Sonstiges