Vogelaer, Prof. Dr. Gunther de

Aus Forschungsverzeichnis | FID Benelux
Wechseln zu:Navigation, Suche

Name / Position

 • Prof. Dr. Gunther De Vogelaer
 • Geschäftsführender Direktor des Instituts für Niederländische Philologie WWU Münster
 • Professor für Niederländische Sprachwissenschaft

Kontaktdaten

Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Institut für Niederländische Philologie
Alter Steinweg 6/7
D-48143 Münster
Tel.: +49 - 251 - 8328528
Fax.: +49 - 251 - 8328530
E-Mail: devogelaer@uni-muenster.de
Website(s): Prof. Dr. Gunther De Vogelaer

Fachgebiete

 • Niederlandistik

Forschungs- und Arbeitsschwerpunkte

 • Morphologie und Syntax des Niederländischen (Schwerpunkte: Kongruenz, Pronomina, nominales und pronominales Genus)
 • Sprachwandeltheorie (insbes. Grammaticalisierung)
 • Dialektologie (insbes. Dialektgeographie, Wahrnemungsdialektologie)
 • Spracherwerb Niederländisch (Erwerb sprachlicher Variation, Erwerb der kommunikativen Kompetenz)

Projekte mit Benelux-Bezug

Mitgliedschaft in wissenschaftlichen Vereinigungen / Gremientätigkeit

Publikationsliste

Ausgewählte Publikationen mit Benelux-Bezug

 • De Vogelaer, Gunther; Vandenberghe, Roxane (2014): "Omwille van" Joop: een onderzoek naar de geschiedenis van een voorzetseluitdrukking. In: Patroon en argument: een dubbelfeestbundel bij het emeritaat van William Van Belle en Joop van der Horst; onder redactie van Freek Van de Velde, Hans Smessaert, Frank Van Eynde, Sara Verbrugge. Leuven: Universitaire Pers Leuven, 2014, p. 407-420.
 • Ghyselen, Anne-Sophie; De Vogelaer, Gunther (2013): The impact of dialect loss on the acceptance of Tussentaal: the special case of West-Flanders in Belgium. In: Kristiansen, Tore; Grondelaers, Stefan (eds.): Language (de)standardisation in Late Modern Europe: Experimental Studies. Oslo: Novus Press. p. 153-170.
 • De Vogelaer, Gunther (2013). Between Brabantic and West Flemish: East Flemish morphology and syntax. In: Hinskens, Frans; Taeldeman, Johan (eds.): Language and Space: Dutch (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft). Berlin: Mouton de Gruyter. p. 235-254.
 • De Vogelaer, Gunther; Seiler, Guido (2012): The dialect lab: dialects as a testing ground for theories of language change (eds.). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
 • De Vogelaer, Gunther (2012): Conservative gender systems, frequency, and the language-learning child: changing systems of pronominal reference in Dutch. In: Divjak, Dagmar; Gries, Stefan (eds.): Frequency effects in language. Berlin/New York: Mouton de Gruyter. p. 109-144.
 • De Vogelaer, Gunther (ed.) (2011): The diachrony of gender marking, Berlin: Mouton De Gruyter. (Folia linguistica, 45,2, Special issue).
 • De Vogelaer, Gunther; De Sutter, Gert (2011): The geography of gender change: pronominal and adnominal gender in Flemish dialects of Dutch. In: Language sciences: a world journal of the sciences of languages, Bd. 33, H.1, p. 192-205.
 • De Vos, Lien; De Vogelaer, Gunther (2011): Dutch gender and the locus of morphological regularization. In: Folia linguistica, 45, 2, p. 245-281.
 • De Vogelaer, Gunther (2010): (Not) acquiring grammatical gender in two varieties of Dutch. In: Geeraerts, Dirk; Kristiansen, Gitte; Peirsman, Yves (eds.): Advances in cognitive sociolinguistics. Berlin: Mouton de Gruyter, p. 167-190.
 • De Vogelaer, Gunther; Auwera, Johan van der (2010): When typological rara generate rarissima: analogical extension of verbal agreement in Dutch dialects. In: Wohlgemuth, Jan; Cysouw, Michael (eds.): Rara & Rarissima: Documenting the fringes of linguistic diversity. Berlin/New York: Mouton de Gruyter, p .47-74.
 • De Vogelaer, Gunther; Coussé, Evie (2010): The functional nature of pronominal change: innovative plural pronouns in English and Dutch. In: Neophilologus: an international journal of modern and mediaeval language and literature 95, H. 1, p. 1-26.
 • De Vogelaer, Gunther (2009): Paden van paradigmatische vereenvoudiging: morfologie, fonologie of pragmatiek? In: Nederlandse Taalkunde 14 (2009), p. 119-146.
 • De Vogelaer, Gunther (2009): Changing pronominal gender in Dutch: transmission or diffusion? In: Tsiplakou, Stavroula; Karyolemou, Marilena; Pavlou, Pavlos Y. (eds.): Language variation - European perspectives II: selected papers from the 4th International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 4), Nicosia, June 2007, Amsterdam [u.a.]: Benjamins, p. 71-80.
 • De Vogelaer, Gunther; Devos, Magda (2009): 'Einheitsplural' in Low German and Dutch: a natural syncretism? In: Lenz, Alexandra N.; Gooskens, Charlotte; Reker, Siemon (eds.): Low Saxon dialects across borders = Niedersächsische Dialekte über Grenzen hinweg, Stuttgart: Steiner, 2009 (Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik: Beihefte, 138), p. 113-132.
 • Cornips, Leonie; De Vogelaer, Gunther (2009): Variatie en verandering in het Nederlandse genus: een multidisciplinair perspectief. In: Cornips, Leonie; De Vogelaer, Gunther (eds.): Taal en Tongval, Theme issue 22 (Perspectieven op het genus in het Nederlands), p. 1-12.
 • Barbiers, Sjef; Bennis, Hans; De Vogelaer, Gunther; Auwera, Johan van der; Margreet van der Ham (2008): Syntactic Atlas of Dutch Dialects. Part II: Auxiliaries, verb clusters and negation. Amsterdam: Amsterdam University Press. [Dutch version: Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten. Deel II: Hulpwerkwoorden, werkwoordsclusters en negatie. Amsterdam: Amsterdam University Press]
 • De Vogelaer, Gunther (2008): De Nederlandse en Friese subjectmarkeerders: geografie, typologie en diachronie. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2008 (Bouwstenen op het gebied van de Nederlandse naamkunde, dialectologie en filologie, 11) (zugleich Dissertation Universität Gent 2005). ISBN 978-90-72474-74-2.
 • De Vogelaer, Gunther (2008): (De) grammaticalisation as a source for new constructions: the case of subject doubling in Dutch. In: Bergs, Alexander; Diewald, Gabriele (eds.): Constructions and language change, Berlin/New York, NY: Mouton de Gruyter, p. 229-257.
 • De Vogelaer, Gunther (2008): Van het centrum van de linguistiek naar de periferie, en terug: de dialectgeografie. In: De Vogelaer, Gunther; Barbiers, Sjef (eds.): Taal en Tongval. Theme issue 21 (Dialectgeografie en interne factoren), p. 4-12.
 • De Vogelaer, Gunther; Devos, Magda (2008): On geographical adequacy, or: how many types of subject doubling in Dutch. In: Barbiers, Sjef; Ham, Margreet van der; Koeneman, Olaf; Lekakou, Marika (eds.): Microvariations in syntactic doubling. Bingley: Emerald, p. 249-274.
 • De Vogelaer, Gunther; Coussé Evie (2008): De kracht van disambiguering: nieuwe meervoudspronomina van het Middelnederlands tot nu. In: De Vogelaer, Gunther; Barbiers, Sjef (eds.):Taal & Tongval, Theme issue 21 (Dialectgeografie en interne factoren), p. 13-35.
 • De Vogelaer, Gunther; Rooze-Stouthamer, Clasien (2007): Sociolinguistic typology and dialect levelling: a case from Zeeland Dutch. In: Phrasis 47-2, p. 67-88.
 • De Vogelaer, Gunther (2006): Actuation, diffusion, and universals: change in the pronominal system in Dutch dialects. In: Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik 73, p. 259-274.
 • De Vogelaer, Gunther (2006): Pronominaal genus bij 'Zuid-Nederlandse' taalverwerwers: van grammaticaal naar semantisch systeem. In: Hüning, Matthias; Vogl, Ulrike; Wouden, Ton van der; Verhagen, Arie (eds.): Nederlands tussen Duits en Engels: handelingen van de workshop op 30 september en 1 oktober 2005 aan de Freie Universität Berlin, Leiden: Stichting Neerlandistiek Leiden, p. 89-102.
 • De Vogelaer, Gunther; Rooze-Stouthamer, Clasien (2006): Taalcontact of onvolledige verwerving: casusverlies bij de Zeeuwse pronomina. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 122, p. 348-368.
 • Barbiers, Sjef; Bennis, Hans; De Vogelaer, Gunther; Devos, Magda; Ham, Margreet van der (2005): Syntactic Atlas of Dutch Dialects. Volume I: Pronouns, agreement, and dependencies. Amsterdam: Amsterdam University Press. [Dutch version: Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten. Deel I: Pronomina, congruentie en vooropplaatsing. Amsterdam: Amsterdam University Press]

Biographische Angaben / Sonstiges

 • 1995-1999: Studium “Taal- en Letterkunde: Germaanse Talen” (Nederlands-Engels) an der Universiteit Gent (Belgien)
 • 2000-2003: Wissenschaftlicher Mitarbeiter Niederländische Sprachwissenschaft an der Universiteit Gent (Projekt “Een syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten”)
 • 2004-2006: Assistent Niederländische Sprachwissenschaft an der Universiteit Gent
 • Promotion: “Subjectsmarkering in de Nederlandse en Friese dialecten” (Universiteit Gent, 2005)
 • 2006-2010: Postdoc-Fellow des “Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO)”
 • Aug/Sep 2010: Gastwissenschaftler an der Universität Marburg (Forschungszentrum “Deutscher Sprachatlas”)
 • WS 2010/11: Gastprofessor “Niederländische Sprachwissenschaft” an der WWU Münster
 • seit SoSe 2011: Professor für Niederländische Sprachwissenschaft an der WWU Münster